Europa

 • Wat je moet weten over bellen en internetten in het buitenland

  Wat je moet weten over bellen en internetten in het buitenland

  Europa 14/02/2015 om 13:28

  Op het moment dat je de grens oversteekt, heb je niet langer het netwerk van je eigen telefoonprovider tot je beschikking. Om toch in het buitenland te kunnen bellen, sms’en en internetten, hebben providers afspraken over het gebruik van elkaars netwerk. De kosten hiervoor belasten zij door aan degene die […]

   
 • Mogelijk tot 2018 nog roamingkosten binnen Europa

  Mogelijk tot 2018 nog roamingkosten binnen Europa

  Europa 29/01/2015 om 13:28

  Het had een kerstcadeau moeten zijn: de goedkeuring van het Europese Parlement voor afschaffing van extra dataroamingkosten voor internetgebruik in het buitenland per 15 december 2015. Alleen de Europese Raad moest zich er nog over buigen. Die gesprekken werden echter meerdere keren uitgesteld en in november was er nog geen […]

   
 • EU-verkiezingen 2014: begin democratische revolutie?

  EU-verkiezingen 2014: begin democratische revolutie?

  Europa, Nieuws 29/04/2014 om 13:43

  Op maandag 22 mei 2014 worden de Europese verkiezingen gehouden om een nieuw Europees Parlement voor de volgende zittingstermijn van 2014 tot 2019 te formeren. In Nederland zijn er, net als bij de voorgaande verkiezingen, 26 zetels te verdelen. Volgens sommigen kunnen deze verkiezingen, dankzij een nieuwe bepaling in het […]

   
 • Europese Commissie wil CO2-uitstoot verkeer verder beperken

  Europese Commissie wil CO2-uitstoot verkeer verder beperken

  Europa, Nieuws 18/06/2013 om 11:14

  Hoewel er de laatste jaren al vele maatregelen zijn getroffen om de negatieve gevolgen van autorijden voor het milieu te beperken, heeft de Europese Commissie laten weten hierin nog verder te willen gaan. De beoogde voorstellen zijn erop gericht om personenauto’s en kleine bedrijfswagens minder CO2 te laten uitstoten. De […]

   
 • Europese tarieven voor mobiele telefonie

  Europese tarieven voor mobiele telefonie

  Europa, Nieuws 16/04/2013 om 14:06

  Binnen de Europese Unie gelden afspraken over de kosten van mobiele telefonie. Er zijn maximale tarieven bepaald, waaraan alle providers zich dienen te houden. Deze maximale tarieven zijn ingevoerd in 2007, en worden elk jaar verlaagd. De Europese Unie heeft besloten om deze maximale tarieven in te stellen, zodat de […]

   
 • Hoe werkt de Europese begroting?

  Hoe werkt de Europese begroting?

  Europa 15/02/2013 om 16:30

  De jaarlijkse begroting van de Europese Unie valt onder de beslissingsbevoegdheid van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie. Elke zeven jaar wordt er een meerjarenplan gemaakt voor het financieel kader, de besluiten van het EP en de Raad moeten hier binnen vallen. Het financieel kader van […]

   
 • Besluitvorming in de EU

  Besluitvorming in de EU

  Europa 09/02/2013 om 16:35

  Het grootste deel van de Europese wetgeving wordt sinds het Verdrag van Lissabon vast gesteld door het Europees Parlement en de Raad van de Unie. De eerste stap wordt meestal genomen door de Europese Commissie, die het voorstel voorlegt aan het Parlement en de Raad. Eerste lezing Het standpunt van […]

   
 • Het Verdrag van Lissabon

  Het Verdrag van Lissabon

  Europa 18/01/2013 om 16:31

  In 2005 werden in Nederland en Frankrijk de Europese grondwet middels een referendum afgewezen. De Europese Unie kent daarom vooralsnog geen grondwet,. Alle wetten en activiteiten zijn daarom gebaseerd op verdragen die alle landen vrijwillig en op democratische wijze hebben goedgekeurd. Verschillende verdragen, die later ook aangepast en aangescherpt kunnen […]

   
 • Nederland in het Europees Parlement

  Nederland in het Europees Parlement

  Europa 02/01/2013 om 16:26

  In Europa zijn er, net als in Nederland, verschillende organen die onder andere de wetgeving bepalen, strategie bepalen, besluiten over de economie nemen en het algemeen belang van de Europese Unie bewaken. Het grootste en een van de belangrijkste wetgevende organen is het Europees Parlement (EP), en heeft drie hoofdtaken: […]