Vrijdag 8 februari 2013 is er een akkoord bereikt op de meerjarenbegroting van de Europese Unie voor de periode 2014-2020. Het doel van de begroting voor langere termijn is het makkelijker maken van de controle op financieel beheer en het zou daarnaast ook de begrotingsprocedure verbeteren.

image-67344

Het bedrag dat Nederland ontvangt van Brussel blijft ongeveer gelijk ten opzichte van het vorige meerjarenplan 2007-2013. Daarmee zijn de voornaamste doelstellingen voor premier Rutte (VVD) bereikt. De korting voor de afdracht aan Brussel blijft rond de 1 miljard euro voor Nederland. Daarnaast is de premier tevreden met de daling van 34 miljard euro op het totale budget van Europa. Voor het eerst in de geschiedenis wordt er een daling gerealiseerd.

Voorstanders menen dat Rutte goed heeft onderhandeld, omdat hij op het laatste nippertje de korting van 1 miljard euro heeft weten te behouden. Er wordt gesproken over een moderne begroting, waarbij er wordt verwezen naar minder geld voor landbouw en juist meer voor ruimte voor innovatie.

Alexander Pechtold (D66) vindt juist dat de premier een te eenzijdige strijd heeft gevoerd. Rutte zou zich te veel hebben laten leiden door de hoogte van de begroting dan door de effectieve besteding van het bedrag. Ondanks de daling in de budgetten voor landbouw vinden tegenstanders dat deze alsnog te hoog zijn.

De komende periode zal er in de Tweede Kamer een debat plaatsvinden over het financieel kader van 2014-2020.