Op maandag 22 mei 2014 worden de Europese verkiezingen gehouden om een nieuw Europees Parlement voor de volgende zittingstermijn van 2014 tot 2019 te formeren. In Nederland zijn er, net als bij de voorgaande verkiezingen, 26 zetels te verdelen. Volgens sommigen kunnen deze verkiezingen, dankzij een nieuwe bepaling in het Verdrag van Lissabon, leiden tot een democratische revolutie.

Zetels

Per land worden er afzonderlijke verkiezingen gehouden. In Nederland gebeurt dit op donderdag 22 mei, maar in veel andere Europese landen pas op zondag 25 mei. Als Nederlandse burger kun je je stem alleen aan een Nederlandse Europarlementariër geven en bijvoorbeeld dus niet aan een Frans EP-lid. In totaal moeten er 751 zetels worden verdeeld: 750 onder de EP-leden en 1 is bestemd voor de nieuwe Voorzitter.

Piet Dankert was de laatste Nederlandse Voorzitter in de periode van 1982-1984.

Voorzitter Periode Politieke kleur Land
Martin Schulz 2012-heden sociaaldemocraat Duitsland
Hans-Gert Pöttering 2007-2009 christendemocraat Duitsland
Josef Borrell 2004-2007 sociaaldemocraat Spanje
Pat Cox 2002-2004 liberaal Ierland
Nicole Fontaine 1999-2002 christendemocraat Frankrijk
José Maria Gil-Robles 1997-1999 christendemocraat Spanje
Klaus Hänsch 1994-1997 sociaaldemocraat Duitsland
Egon A. Klepsch 1992-1994 christendemocraat Duitsland
Enrique Barön Crespo 1989-1992 sociaaldemocraat Spanje
Lord Plumb 1987-1989 conservatief Verenigd Koninkrijk
Pierre Pflimlin 1984-1987 christendemocraat Frankrijk
Piet Dankert 1982-1984 sociaaldemocraat Nederland

Partijformatie

Europarlementariërs worden niet per land, maar op basis van politieke voorkeur in een fractie ingedeeld. Zo zijn er onder andere de christendemocraten, de sociaaldemocraten en de liberalen. En in één fractie komen dus meerdere nationaliteiten voor.

Meer democratische koers

Voor het eerst in de geschiedenis kunnen de verkiezingen zorgen voor een democratische ommekeer. De burgers kiezen volgens democratisch beginsel de voor hun land beschikbaar gestelde Europarlementariërs. En het Europees Parlement kiest vervolgens zijn nieuwe voorzitter. Maar, in tegenstelling tot voorgaande verkiezingen, bepaalt een nieuwe regel in het Verdrag van Lissabon dat de leden bij het stemmen voor een nieuwe voorzitter “rekening dienen te houden met de verkiezingen” en dus met het democratisch besluit van alle EU-burgers. Kortom, de voorzitter zal dus naar alle verwachtingen afkomstig zijn uit een van de fracties die tijdens de verkiezingen als grootste uit de bus komen.

Mits…

de burgers deze verkiezingen niet aangrijpen om nationale vraagstukken of ongenoegen op Europees niveau uit te vechten. Iets dat in het verleden dikwijls is gebeurd en dat tot onverwachte of zeer uiteenlopende uitslagen tussen de afzonderlijke lidstaten heeft geleid.

Stemwijzer

Nog geen idee wie jouw stem verdient? Kijk hier voor een overzicht van de meest betrouwbare stemwijzers, lees de laatste opiniepeilingen of woon een verkiezingsdebat bij. Hoe dan ook, laat je stem horen op 22 mei!

20140317PHT39123_original

Gevonden op Pinterest

Tags