In 2010 is het meerjarenplan Europa 2020 goedgekeurd met als doel een groeiende Europese economie en meer werkgelegenheid. Het moest hét middel worden om de economische crisis te lijf te gaan en problemen als vergrijzing, klimaatverandering en armoede tegen te gaan. Ieder jaar in april leveren de EU-landen een plan in waarin zij aangeven hoe ze de doelen gaan behalen.

Nederland is het in hoofdlijnen eens met de strategie, maar heeft bezwaren op de armoede doelstellingen. Het standpunt van Nederland is dat armoede een nationale strijd is en niet een voor de Europese Unie. Het is Nederland niet gelukt deze buiten de strategie te houden.

Elk land krijgt apart adviezen, voor Nederland had de EU vijf adviezen: het begrotingskort moet snel teruggedrongen worden, het moet maatregelen nemen tegen de vergrijzing, arbeidsparticipatie vergroten, investeringen bevorderen in onderzoek en ontwikkeling en de woningmarkt hervormen. Inmiddels zijn de eerste maatregelen getroffen zoals het langzaam verhogen van de pensioenleeftijd naar 67 jaar, kosten van onderzoek zijn voor bedrijven belastingaftrekbaar en de nieuwe regels voor de hypotheekrenteaftrek.

Op 1 maart 2012 hadden de regeringsleiders al kritiek op Europa 2020, zo stelde premier Mark Rutte (VVD) dat de doelstellingen voor Nederland te vrijblijvend geïnterpreteerd worden. Om de doelstellingen te halen moeten er meer concrete afspraken gemaakt worden, was de algemene conclusie. Begin 2013 komen de Europese regeringsleiders weer bij elkaar om de voortgang te bespreken.