eu verkeer co2Hoewel er de laatste jaren al vele maatregelen zijn getroffen om de negatieve gevolgen van autorijden voor het milieu te beperken, heeft de Europese Commissie laten weten hierin nog verder te willen gaan. De beoogde voorstellen zijn erop gericht om personenauto’s en kleine bedrijfswagens minder CO2 te laten uitstoten. De doelstellingen hiervoor moeten in 2020 behaald zijn en het streven hierbij is om de uitstoot verder te verlagen tot 20% onder het niveau van 1990. Op dit moment behoort Nederland al tot één van de Europese landen met de laagste uitstoot.

De toegestane uitstoot voor personenauto’s bedraagt op dit moment nog 135,7 g CO2 per kilometer. Via een bindend streefcijfer van 130 g in 2015 is de ambitie om dit uiteindelijk in 2020 te hebben verlaagd tot 95 g per kilometer. De uitstoot van bestelwagens lag in 2010 nog op 181,4 g CO2 per kilometer in 2010, maar dit zal in 2020 moeten zijn teruggebracht naar 147 g. Ook voor deze categorie is er een bindend streefcijfer vastgelegd. Dit ligt in 2017 en is vastgesteld op 175 g per kilometer. De plannen zijn inmiddels voorgelegd aan het Europese Parlement.

De Europese Commissie heeft het volste vertrouwen in de haalbaarheid van deze ambities. Daarnaast moeten deze maatregelen ook kostenbesparingen opleveren voor de automobilist. Zo zou iemand die een nieuwe auto koopt in het eerste jaar al zo’n 340 euro aan brandstofkosten moeten kunnen besparen. Voor bestelwagens, die vaak geleaset worden, ligt dit bedrag in het eerste jaar op ongeveer 400 euro. Naast positieve effecten voor het milieu zijn er dus ook zeker financieel aantrekkelijke kanten aan de ingediende voorstellen.

Tags