67-euro-daling-550x423DING FLOF BIPS, het ezelsbruggetje dat in 2002 werd ingevoerd om alle landen waar de euro als betaalmiddel diende te onthouden. Later zijn de landen Slovenië, Malta, Cyprus, Slowakije en Estland aangesloten.

De euro is om een aantal redenen ingevoerd. Allereerst zorgden de schommelende wisselkoersen voor onzekerheden voor bedrijven met een internationale handel. De euro zou voor een stabiele koers moeten zorgen. Daarnaast zou de gemeenschappelijke munt een belangrijke plaats op de wereldmarkt in nemen en is het onderling prijzen vergelijken eenvoudiger. Voor reizigers binnen Europa is het handig dat er niet meer bij iedere grens gewisseld hoeft te worden. Als laatst zou de munteenheid moeten zorgen voor een stabiele economie.

Ruim tien jaar later blijkt die stabiele economie niet helemaal gelukt te zijn. Het ene na het andere land heeft steun nodig van de Europese Unie. Wat is er waar van de  uitspraak: ‘Zonder Euro kan Nederland niet welvarend zijn?’ Voorstanders van de EU en de euro menen dat concurrentie tussen landen op het gebied van valuta en wetgeving slecht is. Tegenstanders wijzen juist naar landen waar het wel lukt: Zwitserland exporteert veel naar de EU, zonder zelf deel te nemen aan de gemeenschap.

De lage rente in het eurogebied zijn voor Nederland ongunstig, doordat de rente op bijvoorbeeld pensioenen hierdoor bijna niks oplevert. Op het gebied van handel zijn we door de euro ook geheel afhankelijk van de besluiten in Brussel. Naast dat er officieel geen weg is om uit de euro te stappen, is de het scenario dat volgt lastig te voorspellen. Misschien moeten we als Nederland een schaduw centrale bank opzetten, gewoon voor het geval dat we echt van de munt af willen.