Het Verdrag van LissabonIn 2005 werden in Nederland en Frankrijk de Europese grondwet middels een referendum afgewezen. De Europese Unie kent daarom vooralsnog geen grondwet,. Alle wetten en activiteiten zijn daarom gebaseerd op verdragen die alle landen vrijwillig en op democratische wijze hebben goedgekeurd. Verschillende verdragen, die later ook aangepast en aangescherpt kunnen worden, bevatten onder andere de doelstellingen en het besluitvormingsproces voor de EU.

Het Verdrag van Lissabon is het meest recente verdrag en op 1 december 2009 in werking getreden. Het is een aanpassing op de eerdere verdragen van de Europese Unie en Europese Gemeenschap, en geeft vervolg aan de afgekeurde Europese grondwet. Het doel van het Verdrag van Lissabon is het efficiƫnter, transparanter en democratischer maken van de EU. In het Verdrag is duidelijk geformuleerd op welke gebieden Nederland samenwerkt met de EU en op welk gebied het land nationaal beslissingen neemt.

Een van de belangrijkste veranderingen is de rol van het Europees Parlement, deze is groter geworden doordat zij meebeslissen op (bijna) alle wetgeving en de Europese Begroting. Om een wetsvoorstel aan te nemen is er geen unanimiteit meer nodig maar een gekwalificeerde meerderheid. De nationale parlementen krijgen ook meer zeggenschap doordat ze in een vroeg stadium directer betrokken worden bij de besluitvorming. Een opmerkelijke vernieuwing is de EU-landen vanaf nu het lidmaatschap kunnen opzeggen.

In het verdrag is ruimte gemaakt om de Europese burger te betrekken bij de EU doormiddel van het Europees Burgerinitiatief. Met 1 miljoen burgers uit verschillende lidstaten moet de Europese Commissie het voorstel van de burgers indienen.

Tags