In Europa zijn er, net als in Nederland, verschillende organen die onder andere de wetgeving bepalen, strategie bepalen, besluiten over de economie nemen en het algemeen belang van de Europese Unie bewaken.

Het grootste en een van de belangrijkste wetgevende organen is het Europees Parlement (EP), en heeft drie hoofdtaken:
* In veel gevallen samen met de Raad het bespreken en goedkeuren van Europese wetten.
* Het bewaken van democratisch handelen van andere Europese instellingen, met name die van de Europese Commissie.
* Het behandelen en goedkeuren van de Europese begroting, in samenwerking met de Raad.

STRAATSBURG-VLAGGEN

De vergaderingen van het EP vinden zowel in Brussel als in Straatsburg plaats en zijn te volgen via EP live.

Het EP wordt iedere vijf jaar gekozen door de kiezers van de Europese Unie. In Nederland betekent dit dat iedere kiesgerechtigde die dat ook is voor de Tweede Kamerverkiezingen, mag stemmen voor het orgaan. Het Parlement bestaat uit 754 leden uit de 27 EU-landen. 26 Europarlementariƫrs vertegenwoordigen Nederland. In 2009 is voor de laatste keer gekozen voor het Europarlement.

Om het Parlement en de parlementariƫrs van Europa in Nederland meer gezicht te geven zit in Den Haag het Europees Parlement Informatiebureau. In elk van de 27 lidstaten zit een inlichtingenbureau. Via de media en persoonlijk contact, zoals debatten over Europa, is het inlichtingenbureau de schakel tussen het Europees parlement en de Nederlandse burger.

Tags