Wat kan de Europese Ombudsman voor je betekenen?

Opinie 25/06/2014 om 13:26

Wanneer wend je je tot de Europese Ombudsman? Op het moment dat je als Europees burger, bedrijf of instantie een klacht hebt over wanbeheer bij instellingen of organen van de Europese Unie. De Ombudsman toetst de klacht aan het Handvest van de grondrechten van de EU en stelt een onderzoek […]