20130529PHT10712_originalWanneer wend je je tot de Europese Ombudsman? Op het moment dat je als Europees burger, bedrijf of instantie een klacht hebt over wanbeheer bij instellingen of organen van de Europese Unie. De Ombudsman toetst de klacht aan het Handvest van de grondrechten van de EU en stelt een onderzoek in om te bepalen of de klacht gegrond is.

Top 4 van klachten

De 4 meest voorkomende klachten gaan over:

  1. onnodige vertraging bij procedures
  2. weigering tot informatieverstrekking
  3. discriminatie
  4. machtsmisbruik

Wisseling van de wacht

Sinds 1 oktober 2013 heeft Emily O’Reilly het stokje overgenomen van de Griek Nikiforus Diamandouros voor de komende vijf jaar als Ombudsman. Tijdens de eindstemming in 2013 won Emily O’Reilly nipt van Ria Oomen, de Nederlandse Europarlementariër die zich tevens beschikbaar had gesteld.

Het team achter de Ombudsman

Uiteraard geschiedt de afhandeling van gemiddeld 2.000 tot 2.500 klachten per jaar niet slechts door één persoon, maar wordt de Ombudsman bijgestaan door een goed gekwalificeerd en meertalig team. Zij werken ook mee aan de bewustwording bij burgers van het recht op het indienen van een klacht. Uiteindelijk blijkt 35% van de ontvangen klachten om nationale aangelegenheden te gaan en wordt de burger doorverwezen naar de nationale Ombudsman of een gerechtelijke instantie.

Nationale Ombudsman

In tegenstelling tot de Europese Ombudsman, onderzoekt de nationale Ombudsman klachten van burgers over onbehoorlijk gedrag van organen en ambtenaren van de nationale overheid en politie. Voor onrechtmatig gedrag kunnen burgers een advocaat aanstellen en naar de rechter stappen. Tot 1 januari 2014 was Alex Brenninkmeijer de nationale Ombudsman, momenteel is men op zoek naar een waardig vervanger voor hem.

Advies Brenninkmeijer

Brenninkmeijer gaf in een interview in augustus 2011 aan: “De Ombudsman biedt een nuttig alternatief voor een gerechtelijke procedure. Maar bij een derde van de jaarlijks 14.000 binnenkomende klachten is een advocaat betrokken. Ik ben van mening dat wanneer advocaten meer kijken naar de kwesties die áchter het juridisch conflict schuilgaan – bejegening, communicatie – veel kwesties al in de eerste lijn opgelost kunnen worden.”

Tags